Bli medlem!

Ønsker dere å bli medlem av Heimdal skoleorkester?

Fyll ut innmeldingsskjemaet her!

Medlemskontingent per semester:
1250 kr – barn
125 kr – spillende voksen
125 kr – støttemedlem

Frist for betaling av kontingent er:
15. september – høstsemesteret
15. mars – vårsemesteret

*Medlemskontingenten inkluderer instrumentforsikring for spillende medlemmmer

Vi har også plass til foreldre/foresatte som spiller fiolin, bratsj, cello eller kontrabass.

Vi har noen instrumenter til utlån i full størrelse. Ta kontakt med styret hvis du har behov for å låne instrument.

Vi har egen lukket gruppe på Facebook som heter Heimdal skoleorkester. Her sender vi ut meldinger osv. Oppmøteregistrering i Spond.

Velkommen til oss!

Reklame